Ivanović vino


Tamjanika

Tamjanika

1.482,00 RSD

No 1/2

No 1/2

3.348,00 RSD

Prokupac

Prokupac

1.615,20 RSDVinarija Ivanović

Može se slobodno reći da je Vinarija Ivanović u Aleksandrovcu, vlasnika Dragoslava Gage Ivanovića, ono mesto gde su „kralj“ Župe prokupac i „kraljica“ tamjanika, otpočeli svoju drugu župsku mladost, flaširanu i tehnološki usavršenu. Uz potpuni naklon tradiciji proizvodnje vina i vinske kulture, vinski vitez Ivanović opčinjava savremenom vizijom i uspešnim eksperimentisanjem sa sortama tamjanika i prokupac koji kod njega dokazano uspešno maturira i duže od decenije.