Pršutana Aćim


Stalak za pršut

Stalak za pršut

5.346,00 RSD

Pečenica

Pečenica

396,00 RSD

Dimljeni svinjski vrat

Dimljeni svinjski vrat

396,00 RSD

Kulen ( vakum rezani)

Kulen ( vakum rezani)

312,00 RSDNa dalmatinski način sa Zlatibora

Kvalitet  proizvoda Pršutane Aćim biva prepoznat čak i od eminentnog instituta za meso Kulmbah (Nemačka). Na taj način ovi proizvodi brzo nalaze put do zainteresovanih kupaca. Vremenom je tražnja prevazilazila kapacitete unajmljene sušare, tako da se intenzivno tragalo za lokacijom na Zlatiboru, na kojoj bi sagradili vlastiti objekat. Put ih je doveo u selo Mušvete, gde na lokaciji sa odgovarajućom ružom vetrova počinju sa izgradnjom objekta - sušare...