Troglav


Troglav rakija od šljive

Troglav rakija od šljive

3.348,00 RSD

Troglav rakija od dunje

Troglav rakija od dunje

3.924,00 RSD

Troglav rakija od kruške

Troglav rakija od kruške

3.528,00 RSD

Troglav rakija od kajsije

Troglav rakija od kajsije

3.420,00 RSD

Troglav 0.05l

Troglav 0.05l

436,80 RSD

Troglav multipak 4x0.05l

Troglav multipak 4x0.05l

1.680,00 RSDTroglav

Čuvar vekovne tradicije i tajne koja se prenosila sa kolena na koleno, Troglav je bio poznat po svojoj nakolonosti prema ljudima. Oduvek je pratio svoj narod deleći njegovu sudbinu kroz dobra i zla vremena, krepeći telo, snažeći duh, raspirujući ponos. Svaka glava Troglava simbolizuje vlast nad jednim elementom: ukus, miris, boja... prepoznatljiv kvalitet i note koje Troglav čine jedinstvenim.