Vino Hilandar - Manastir Hilandar


Hilandar Savino Polje

Hilandar Savino Polje

3.360,00 RSD

Hilandar Cuvee

Hilandar Cuvee

1.836,00 RSDManastir Hilandar

Hilandar je muški manastir pravoslavnih monaha koji se nalazi na severnom delu Svete Gore na poluostrvu Halkidiki, na njegovom trećem kraku, na gori Atos, u Grčkoj. Smešten je u šumovitoj udolini sa tri strane okružen šumom dok je sa severne povezan sa morem. Pobrežje je obraslo šumom kojom dominiraju čempresi, kako oko samog manastira tako i u dolini koja ga povezuje sa morem. U blizini se prostiru vinogadi, maslinjaci kao i nasadi limuna i pomorandži.
Hilandar kroz vekove predstavlja jedno od najznačajnijih središta srpske kulture i duhovnosti. U manastiru je sačuvana najbogatija kolekcija originalnih starih rukopisa, ikona i fresaka tako da je on danas najznačajnija riznica srpske srednjovekovne kulture uopšte. Hilandar se od 1988. godine, zajedno sa ostalih 19 svetogorskih manastira, nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka objedinjenih pod zaštićenom celinom planine Atos.