Pravoslavlje i običaji

Običaji su skup tradicionalnih praksi i rituala koji se prenose sa generacije na generaciju u određenoj kulturi ili zajednici. Imaju svoje korene u dalekoj prošlosti i često su povezani sa verovanjima, simbolikom i značenjima koja se odnose na određenu zajednicu.
Vera i običaji  su važan deo srpskog kulturnog nasleđa i mogu pomoći u očuvanju i prenošenju identiteta i vrednosti zajednice na buduće generacije. Naša tradicija, čvrsto ukorenjena u pravoslavlju, prepuna je divnih običaja i još lepših simbola i živo je prisutna kroz predmete koje Vam predstavljamo na ovim stranama.Svećnjak keramički

Svećnjak keramički

480,00 RSD

Svećnjak

Svećnjak

3.144,00 RSD